נסיעה לירושלים Berlin Street Food

יומן הנסיעה שלנו

הנסיעה של בישול לירושלים רצה מאז שספטמבר, 2016 ומתחיל על הרחובות של ברלין. 2 נוסעים, אחד מתל אביב, אחד מברלין, מתחיל לחקור את הנוף של אוכל של הרחוב בבירה הגרמנית ומיטזאגאסטאלטאן. יומן הנסיעה של רון ורוני מציעים למבט בניסיונות ותגליות של הישראליים גרמניים טנדם.

07 אוק: היום הראשון על האנטונפלאטז

המדינה שלנו נפתחת ואנחנו מציעים לזמן הראשון סאביצ' על האנטונפלאטז. רוני ורונינו ישירות לפני הקולנוע טוני וטונינו בים לבן של ברלין. מבט ביום השוק הראשון שלנו.

נסיעה לירושלים

לתמוך מסענו

One guest, one vote:
Ø: 5

3. מדברים על הנסיעה שלנו:

One guest, one vote:
Ø: 5

3. מדברים על הנסיעה שלנו: